Termin: 24 maja 2023, środa,
godz. 11:00 – 12:30
Platforma ZOOM
Program: 

11:00-11:25 Diana Maciąga: Wszystkie koloru wodoru, czyli emisyjność różnych metod jego produkcji i wpływ na klimat
  • Wnioski z badań dotyczące emisyjności wodoru, konsekwencje dla przyrody i klimatu związane z produkcją wodoru z biomasy drzewnej
  • Wodorowe who is who, czyli kto napędza wodorowy hype
  • Unijne plany importu wodoru, czy to neokolonializm?

11:25-11:45 Urszula Stefanowicz: Rola wodoru w polskim transporcie
  • Wodór w transporcie prywatnym i publicznym, blisko i dalekodystansowym
  • 1000 autobusów wodorowych w 2030 r., czy to mało czy to dużo?
  • Polska strategia wodorowa do poprawy

11:45-12:05 Wojciech Żelisko: Potencjał i realność wykorzystania wodoru w najbliższej przyszłości
  • Czy gospodarka wodorowa w szerokiej skali jest możliwa i potrzebna (efektywność wykorzystania wodoru w różnych zastosowaniach),
  • Jakie koszty wodoru prognozuje się na 2030 rok i jakie będzie miało to przełożenie na jego konkurencyjność,
  • Infrastruktura hydrogen-ready, czyli transport, magazynowanie i blending wodoru.

12:05-12:30 CZAS NA PYTANIA